Lærere til Specialcenter Vonsild

Annoncencen er hentet fra: Jobnet

2 lærere til Specialcenter VonsildArbejdssted: Vonsild Skole

Arbejdstid: 37 timer/uge

Ansættelsestidspunkt: 1. august 2013

Hvad kan vi tilbyde:

* 2 Faste fuldtidsansættelser fra 1. august 2013 på et velfungerende specialcenter opført i 2012 med flotte fysiske rammer, moderne indrettede undervisningslokaler, en tydelig skoleprofil, styr på tingene og et rigtigt godt kollegialt klima.
* Et afvekslende, udfordrende og udviklende job

Kvalifikationer:
Du er……

* En pædagogisk og faglig kompetent underviser og en afbalanceret og tydelig person
* Klar til udfordringer på et helt nyt specialcenter
* En inspirerende og dygtig underviser – med både indlevelse og ben i næsen
* Motiveret for at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen i et tæt samarbejde med pædagoger, pædagogmedhjælper og andre faggrupper

Du har….

* Lyst til og gerne erfaring med undervisning inden for specialområdet
* Mod på at arbejde med udviklingshæmmede elever i alderen 13-17 år
* Ambitioner og energi

Du kan….

* Undervise i et eller flere af fagene: musik, sløjd, matematik, dansk og drengeidræt
* Arbejde kreativ med alternative undervisningsformer/metoder evt. ved brug af naturen
* Skabe rammerne for et inspirerende læringsmiljø, der tager højde for elevernes forskelligheder
* Både arbejde selvstændigt og indgå i et tæt teamsamarbejde med pædagoger, medhjælpere og andre faggrupper

Hvem er vi?
Specialcenter Vonsild er Kolding Kommunes skoletilbud til elever med:

* Vidtgående fysiske og psykiske handicaps.
* Infantil autisme med lavt funktionsniveau.

Eleverne er inddelt i 3 teams efter alder, sociale kompetencer og funktionsniveau. Specialcentret består af 3 teams med 12-16 elever i hvert team.

Specialcenter Vonsild har eksisteret siden 1. august 2012. Vores nybyggede specialcenter ligger på Hoppesvej 23, i forbindelse med Vonsild Skole og hallen. Vi er normeret til 40 elever fra 6. til 10. klassetrin, der er 28 medarbejdere tilknyttet specialcenteret heriblandt lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysioterapeut og ergoterapeut.

Helhedstilbud med udgangspunkt i eleverne:

* Undervisningen tilrettelægges, gennemføres og evalueres i et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger, pædagogmedhjælper evt. med støtte fra tale- og læsepædagog, ergo- og fysioterapeut og psykolog. Dagligdagen er tilrettelagt således, at den tager udgangspunkt i elevernes særlige behov.

Målet med helhedstilbuddet er at:

* skabe en helhed i elevernes hverdag med en ensartet pædagogik.
* fremme samarbejdet mellem det pædagogiske personale.
* udnytte specialcenterets samlede ressourcer og know how bedst muligt.
* skabe overskuelighed i organisationen for elever, forældre og personale.

Læs mere om skolen på under Specialcenter Vonsild http://www.vonsild-skole.kolding.dk
Kolding Kommunes link.

Løn: Efter gældende overenskomst

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Leder af Specialcenter Vonsild Jacob Skou på telefon 79 79 83 23 (skolen) eller 30 45 05 07
Souschef Henrik Huse Pedersen på telefon 79 79 83 22 eller
51 15 70 42

Ansøgning sendes elektronisk via knappen Send ansøgning under stillingsannoncen vedlagt oplysninger om tidligere beskæftigelse, kopi af eksamensbeviser, udtalelser og referencer

Ansøgningsfrist: Fredag den 17. maj kl. 12.00

Ansættelsessamtaler: Torsdag den 23. maj fra kl. 15:00

Åbent hus for ansøgere:
Grundet forventet højt ansøgertal afvikler skolen en åben tirsdag, hvor ansøgere har mulighed for at besøge skolen. Arrangementet, der har opstart i centerets personalerum på 1. sal afvikles i to runder tirsdag den 14. maj: Session 1 fra kl. 17:00-19:00 og session 2 fra kl. 19:00-21:00.
Hver session indledes med en fælles præsentation af Specialcenter Vonsild samt en kort rundvisning, Her efter er mulighed for korte individuelle samtaler med skolens ledelse. Sidder du i uopsagt stilling og ønsker diskretion omkring din ansøgning, kan du lave individuel mødeaftale på andre dage med Jacob Skou.

Adresse: Specialcenter Vonsild
Hoppesvej 23
6000 Kolding

I henhold til Kolding Kommunes Personaleregler vil der blive indhentet børne- og straffeattest.
Send ansøgning via http://jobcv.ofir.dk/Job.Netv2/LinkGate.aspx?lt=7ecad31c-630b-4df7-88ff-f9717bd7bb6f

Hjemmeside:
http://www.kolding.dk


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på http://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: http://www.ofir.dk/showojob.aspx?ofirid=26462038)

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 29-04-2013 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her