Jurist til Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Grønlands Selvstyre

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Grønlands SelvstyreJurist til Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen

Grønlands Selvstyre

Opgaverne i Juridisk afdeling omfatter udarbejdelse af lovgivning indenfor det socialretlige område, herunder udarbejdelse af bekendtgørelser og vejledninger, servicering af det politiske niveau i form af notater, redegørelser med videre samt behandling af juridiske spørgsmål. Herudover at servicere arbejdet med internationale konventioner samt arbejdet i embedsmandskomitéer og arbejdet i Nordisk Ministerråd.

Du kan forvente et varieret, spændende og udfordrende arbejde.

Opgaverne omfatter bl.a.:

  • At fungere som rådgiver for det politiske niveau i samarbejde med ledelsen i departementet
  • At medvirke til udarbejdelse af lovgivning
  • At udarbejde politiske oplæg, redegørelser, svar mv.
  • At medvirke i undersøgelser, evalueringer o.l. på det sociale område

Indrykket 8. maj

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 08-05-2017 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her