Vil du være praktikant på DI’s kontor i Bruxelles?, DI Dansk Industri

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

DI Dansk IndustriVil du være praktikant på DI’s kontor i Bruxelles?

DI Dansk Industri

Europæisk politik spiller en stor rolle for danske virksomheder og dansk konkurrenceevne. Dansk Industri (DI) har derfor gennem mange år prioriteret arbejdet med at påvirke lovgivningen i Bruxelles.

Som praktikant på DI’s kontor i Bruxelles vil du få et direkte indblik i, hvordan vi varetager erhvervslivets interesser nationalt og internationalt. Du vil komme til at arbejde selvstændigt med aktuelle problemstillinger og vil derigennem få stor indsigt i EU-arbejdet og den politiske interessevaretagelse.

Du vil i samarbejde med kontorets øvrige medarbejdere komme til at beskæftige dig med mange forskellige opgaver. Det drejer sig blandt andet om analyser, mødeforberedelse, deltagelse i møder, informationsovervågning og –søgning, planlægning og afvikling af events, oplæg for besøgende samt opgaver knyttet til kontorets løbende drift.


Indrykket 8. september

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 08-09-2017 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her