Jord- og grundvandsforurening. Erfaren og teamorienteret medarbejder, Region Syddanmark

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Region SyddanmarkJord- og grundvandsforurening. Erfaren og teamorienteret medarbejder

Region Syddanmark

I afdelingen for Miljø og Råstoffer i Region Syddanmark arbejder vi med at undersøge, risikovurdere og oprense jordforurening, der kan udgøre en risiko for grundvandet, for menneskers sundhed og for vandløb og søer.

Teamet varetager myndighedsopgaver i samarbejde med kommunerne i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde på forurenede grunde, private forureningsundersøgelser og afværgeprojekter samt påbudssager.

Som medarbejder i myndighedsteamet vil dine hovedopgaver være, at:

  • Myndighedsbehandle privatfinansierede undersøgelser og oprensninger af forurenede grunde.
  • Afgive høringssvar til kommunernes udkast til tilladelser til private bygherrer om byggeri eller ændret arealanvendelse på forurenede arealer.
  • Afgive høringssvar til øvrige kommunale afgørelser efter miljølovgivningen.

Indrykket 21. september

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 21-09-2017 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her