Teamleder til Visitationsteamet i Visitations- og hjælpemiddelenheden, Kalundborg Kommune

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Kalundborg Kommune
Teamleder til Visitationsteamet i Visitations- og hjælpemiddelenheden

Kalundborg Kommune

Har du lyst til at arbejde midt i et af Danmarks største og mest spændende industriområder og være med til at skabe gode og unikke rammer for erhvervsudvikling og bosætning?

Visitations- og hjælpemiddelenheden er en af de faglige enheder i Kalundborg Kommune. Vi varetager myndighedsopgaver i forhold til dele af Service- og Sundhedslovens bestemmelser samt har ansvaret for SOSU-uddannelserne i kommunen, og vi administrerer EOJ-systemet på ældre- og sundhedsområdet.

Den nye teamleder vil blive leder for cirka 15 medarbejdere, der beskæftiger sig med myndighedsopgaver i forhold til ansøgning om hjemmehjælp, kommunal sygepleje, træning efter Serviceloven, orlov til terminale og kronisk syge samt ansøgninger om pleje- og ældreboliger. De lovpligtige kommunale tilsyn på kommunens plejecentre samt hos de kommunale og private leverandører varetages også i Visitationsteamet.


Indrykket 25. september

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 25-09-2017 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her