Seniorrådgivare till politikområdet utbildning (tidsbegränsad anställning), Nordisk Ministerråd

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Nordisk MinisterrådSeniorrådgivare till politikområdet utbildning (tidsbegränsad anställning)

Nordisk Ministerråd, Köpenhamn

Nordiska ministerrådets sekretariat söker en seniorrådgivare till en tidsbegränsad anställning vid avdelningen för kunskap och välfärd där du som anställd kommer att ingå i det team, som har ansvar för politikområdet utbildning.

Avdelningen för kunskap och välfärd har sekretariatsansvar för det nordiska regeringssamarbetet inom följande områden: utbildning och forskning, social- och hälsa samt arbetsliv. Avdelningen har också sekretariatsansvar för koordineringen av politikområdena integration, informations- och kommunikationsteknologi, samarbetet mellan forskning och innovation samt språkpolitik.

Avdelningen har det överordnade ansvaret för organiseringen av arbetet vid flera av ministerrådets institutioner och samarbetsorgan och ansvarar även för övervakningen av diverse program, projekt och policyförberedande insatser.


Indrykket 28. september

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 28-09-2017 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her