Afdelingsleder til Voksenhandicap og Socialpsykiatri i Center for Socialservice i Ishøj Kommune, Ishøj Kommune

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Ishøj KommuneAfdelingsleder til Voksenhandicap og Socialpsykiatri i Center for Socialservice i Ishøj Kommune

Ishøj Kommune

Vi søger en afdelingsleder, som har visioner for området og som vil være med til at videreudvikle og fremtidssikre området voksenhandicap og socialpsykiatri i begge kommuner.

Pejlemærkerne for den nærmeste fremtid er udvikling af allerede eksisterende tilbud med særligt fokus på:

  • Udvikling og implementering af rammerne for gruppevejledning
  • At igangsætte en proces med inddragelse af medarbejdere og brugere om udvikling af værestedet Det Gule Hus som tilbud under socialpsykiatrien
  • At udvikle og styrke samarbejdet med centrets øvrige ledere omkring samling af fælles tilbud for psykisk sårbare unge.

Indrykket 29. september

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 29-09-2017 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her