Vill du bidra till den politiska utvecklingen i Norden?, Nordisk Ministerråd

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Nordisk MinisterrådVill du bidra till den politiska utvecklingen i Norden?

Nordisk Ministerråd, Köpenhamn

Vi söker en senior kommunikationsrådgivare till det nordiska samarbetet, med ansvar också för projektledningen av Norden i Fokus Danmark

Du anställs av Nordiska ministerrådet men arbetar också för Nordiska rådet, med målet att stödja nordiska ministrar och parlamentariker att forma samhällsutvecklingen inom områden om demokrati, hållbar utveckling, miljö, kultur, hälsa och en gränslös nordisk arbets-, forsknings- och utbildningsmarknad. Vilket eller vilka områden som blir dina beror på din bakgrund.

Målgrupperna för kommunikationsarbetet finns både i Norden och internationellt, och arbetet är både strategiskt, rådgivande och operativt. Initiativkraft och samarbetsvilja är nyckeln till framgång i arbetet med att nå målen i visionen om ett gränslöst, innovativt, synligt och utåtriktat Norden.


Indrykket 5. oktober

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 05-10-2017 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her