Vi søger dig, der som planchef vil være et fyrtårn for fysisk planlægning og byggesager, Fredensborg Kommune

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Fredensborg KommuneVi søger dig, der som planchef vil være et fyrtårn for fysisk planlægning og byggesager

Fredensborg Kommune

Du bliver en central brobygger på plan- og byggesagsområdet i en kommune, der i disse år præges at vækst, bosætning, byomdannelse, erhvervsudvikling, miljø og bæredygtighed.

Aktive samspil med borgere og erhvervsliv sikrer udvikling, samtidig med at kommunens bymæssige kvaliteter, særpræg og attraktive landskabelige værdier bevares. Plan- og byggesagsområdet nyder stor politisk bevågenhed, og interessenterne er mange.

Tilvejebringelse af en ny planstrategi er blot én blandt flere spændende opgaver, hvor du som ny planchef får en betydelig rolle.

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 17-07-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her