Erfaren sagsbehandler/visitator/sagsbehandlende ergoterapeut, Hillerød Kommune

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Hillerød KommuneErfaren sagsbehandler/visitator/sagsbehandlende ergoterapeut

Hillerød Kommune

Vi søger en kollega med bred myndighedserfaring, som kan varetage helhedssagsbehandling. Har du erfaring indenfor bevilling af specialhjælpemidler og større boligændringer, så er det en fordel.

Du elsker den direkte borgerkontakt og mødet med borger og pårørende. Du har øje for borgernes ressourcer og funktionsevne.

Arbejdet i besøgsteams består af udredning og vurdering af borgerens funktionsevne, identificering af borgerens mål og koordinering af indsatser. Du træffer afgørelser indenfor servicelovens §§ 83, 83a, 84, 112, 113, 116, ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger.

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 18-07-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her