Beredskabskoordinator, Danmarks Tekniske Universitet

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Danmarks Tekniske Universitet
Beredskabskoordinator

Danmarks Tekniske Universitet

DTU står midt i en spændende udviklingsproces på arbejdsmiljø- og beredskabsområdet, og har besluttet at mande op på beredskabssiden. DTU har netop vedtaget en ny beredskabsplan, der gælder for hele universitetet. Det betyder blandt andet, at der i de kommende år vil være et stort fokus på at opbygge kapacitet til at kunne forebygge og håndtere beredskabshændelser.

Opgaven er kompleks og spændende, idet aktiviteterne på DTU er mangeartede, hvilket indebærer, at mange forskellige risici skal håndteres.

Sektionens arbejdsopgaver inden for beredskab spænder vidt med opgaver som forebyggende runderinger, myndighedsbetjening, håndtering af akutte beredskabshændelser, strategisk udvikling, kapacitetsopbygning på DTU samt sagsbehandling.

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 23-07-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her