Vi søger en faglig koordinator med ansvar for inklusion og specialundervisning, Fredensborg Kommune

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Fredensborg KommuneVi søger en faglig koordinator med ansvar for inklusion og specialundervisning

Fredensborg Kommune

Vi søger en ny kollega til i kommunens skoleteam med særligt ansvar for elever i udsatte positioner og deres undervisningstilbud samt visitation til specialindsatser.

Som faglig koordinator vil du deltage i kommunens fortsatte arbejde med forebyggende indsatser og udvikling af inkluderende læringsmiljøer herunder i samarbejde med skoler, PPR og familieafdeling have et særligt ansvar for at understøtte og udvikle undervisningstilbud til elever med behov for særligt tilrettelagte indsatser.

Vi lægger i kommunen stor vægt på, at elevernes dagligdag er så tæt på almenmiljøet som muligt under hensyntagen til elevens behov. I den forbindelse er en af opgaverne for vores faglige koordinator at administrere midler til midlertidige ordninger og mindre indgribende tilbud.

Læs mere