IT-serviceejer for Netværk, Banedanmark

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

BanedanmarkIT-serviceejer for Netværk

Banedanmark, København

I stillingen som IT-serviceejer får du et spændende job, i et miljø med engagerede medarbejdere og høj faglighed. Du får mulighed for at bringe din faglighed i spil med input, som får en reel indvirkning på vores it-infrastruktur.

Du bliver en del af Banedanmark IT, som har ansvaret for at rådgive forretningen samt udvikle, vedligeholde og sikre den daglige drift af vores forretningskritiske og administrative it-systemer.

Som IT-serviceejer bliver du bindeled mellem IT og vores driftsleverandører og er med til at sikre drift og udvikling af Banedanmarks administrative netværksinfrastruktur. Du tager løbende styring over tekniske analyser af it-infrastrukturen, så du kan rådgive om og bidrage til arkitekturen inden for netværk.

Læs mere