Fagligt stærk jurist til Tværgående Tilsyn, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Fagligt stærk jurist til Tværgående Tilsyn

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, København

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger en skarp jurist med stærke faglige kvalifikationer til enheden Tværgående Tilsyn, som er organiseret under Kontor for Grundskole og Tværgående Tilsyn.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet varetager bl.a. tilsynet med skoler og uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. Det drejer sig bl.a. om frie grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler og AMU-centre.

Tværgående Tilsyn har til opgave at harmonisere og kvalitetssikre tilsynet på tværs af fagkontorernes arbejde. I dette arbejde indgår bl.a. udvikling og vedligeholdelse af instrumenter til vidensdeling, kvalitetssikring og ensartet regelforvaltning, herunder intern kursusafholdelse, ligesom Tværgående Tilsyn har ansvaret for styrelsens årlige tilsynsplaner og tilsynsberetninger.

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 30-07-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her