Ingeniør til intern rådgivning, Skattestyrelsen

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Skatteankestyrelsen
Ingeniør til intern rådgivning

Skatteankestyrelsen, København

I Skatteankestyrelsen behandler vi klagesager af stor samfundsmæssig betydning, som alle har konsekvenser for den enkelte virksomhed og borger. Den juridiske sagsbehandling er et fælles omdrejningspunkt, som vi samarbejder om og understøtter.

Mere end 300 jurister samarbejder i Skatteankestyrelsen om juridisk klagebehandling, men vores jurister kan ikke gøre arbejdet alene. Vi har behov for ingeniørbistand i relation til vores sager om fradrag for forbedringer og nedslag i grundværdien.

Vores team af ingeniører understøtter de juridiske sagsbehandlere i alle tekniske spørgsmål. Opgaverne strækker sig fra tilbudskalkulation i V&S prisdata, over vurdering af forsyningsnet, herunder kloak, vand og varme, til undersøgelse af behovet for ekstra fundering, herunder forståelse af geotekniske rapporter.

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 01-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her