Norsktalande collectionsmedarbetare, Moment

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Moment
Norsktalande collectionsmedarbetare

Moment søger for Express Bank A/S i Tåstrup

Du blir en del av teamet som betjänar Express Banks norska kunder. Teamets uppgift är att hjälpa Express Banks kunder om dessa stöter på problem med sina lån.

Din primära uppgift är att betjäna kunderna via telefon, för att säkerställa att en korrekt bedömning av återbetalningsprocessen och övrig ärendehantering görs. Målet är att nå fram till en bra lösning inom de givna ramarna, så att både kunden och Express Bank kommer vidare i processen.

Kunderna som du kommer att ha kontakt med befinner sig i en process med påminnelser och/eller kravbrev, och du måste du kunna driva och ifrågasätta samtal, på olika nivåer i inkassoprocessen.

Moment

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 02-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her