Relationsskabende medarbejder til videreudviklingen af politiets sagsstyringssystem, Rigspolitiet

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

RigspolitietRelationsskabende medarbejder til videreudviklingen af politiets sagsstyringssystem

Rigspolitiet, Hvidovre

Din rolle i teamet bliver at sikre, at alle brugere har det fornødne kendskab og de nødvendige kompetencer til brugen af POLSAS. Du får derfor en vigtig opgave i at bygge bro mellem Politiskolens, politikredsenes og Rigspolitiets anvendelse af systemet ved at etablere og understøtte tværgående netværksgrupper.

Du agerer sparringspartner for superbrugerne med henblik på at drive kvalitetssikring, rådgivning og nysgerrigt forstå brugerens anvendelse af systemet. I den forbindelse får du en stor berøringsflade af samarbejdspartnere bestående af en kombination af civile og politifaglige kolleger.

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 02-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her