Erfaren juridisk konsulent med erfaring i finansiel lovgivning, MP Pension - Pensionskassen For Magistre & Psykologer

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

MP Pension - Pensionskassen For Magistre & PsykologerErfaren juridisk konsulent med erfaring i finansiel lovgivning

MP Pension - Pensionskassen For Magistre & Psykologer, Gentofte

Du bliver en del af en mindre og engageret afdeling, der har ansvar for koncernjura og sekretariatsbetjening af bestyrelse og direktion. Vi har brug for en kollega, der som rådgiver og sparringspartner for hele huset – ikke mindst vores investeringsteam – har solid indsigt i lovgivningen på det finansielle område, herunder FIL, FAIF, Solvens II mv.

Dine opgaver:

  • Yde generel juridisk bistand til investerings- og ESG-teamet
  • Sikre implementering af lovgivning samt medvirke til at opbygge et stærkt govervance setup
  • Deltage i arbejdet med compliance på koncernniveau
  • Bistå ved indgåelse af finansielle kontrakter og aftaler med kapitalforvaltere mv.

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 03-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her