Frederiksberg Kommunes Rehabiliteringsenhed søger en ansvarshavende sygeplejerske til nattevagt, Frederiksberg Kommune

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Frederiksberg KommuneFrederiksberg Kommunes Rehabiliteringsenhed søger en ansvarshavende sygeplejerske til nattevagt

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD) søger en ansvarshavende sygeplejerske 28 timer/uge med vagter i ulige uger. Du vil arbejde i et team på 5 personaler med en sygeplejerske, to social- og sundhedsassistenter og to social- og sundhedshjælpere/sygehjælpere.

FKD ligger på Frederiksberg Hospital og har 86 pladser. Vi modtager ca. 1100 borgere årligt til et rehabiliteringsforløb overvejende efter et forudgående indlæggelsesforløb på hospital. Derudover modtages også borgere fra eget hjem på akutpladser til vurderingsophold og til palliative forløb.

Vores kerneopgave: ”Vi skaber meningsfyldte og individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb i et tværfagligt miljø, hvor borgeren opnår størst muligt selvstændighed.”

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 03-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her