Analytiker til analyseenheden i Told Døgntjenesten, Skattestyrelsen

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

ToldstyrelsenAnalytiker til analyseenheden i Told Døgntjenesten

Toldstyrelsen, København

Motiveres du af at finde uregelmæssigheder og tendenser, der kan afsløre ulovligheder? Er du skarp til at se mønstre i store mængder af informationer til strategisk, taktisk og operationelt brug? Så er analyseenheden den rette arbejdsplads for dig.

Din hovedopgave, som analytiker i den samfundsbeskyttende analyseenhed, er at sikre beskyttelsen af borgere og samfundet mod farlig og illegal import. Analysefunktionen bidrager til dette ved at analysere det samlede nationale kontrolpotentiale på toldområdet for at kunne planlægge de daglige og fremtidige kontrolinitiativer bedst muligt.

Toldstyrelsen

Læs mere