AC- konsulent til Center for Kultur, Fritid og Sundhed i Fredensborg Kommune, Fredensborg Kommune

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Fredensborg KommuneAC- konsulent til Center for Kultur, Fritid og Sundhed i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Vi søger en alsidig AC-kollega, der kan gå nye veje i forhold til samarbejdet med foreninger, et aktivt kulturliv og engagerede frivillige og som er skarp på nye metoder til borgerinddragelse og samskabelse.

Fredensborg Kommune sætter pris på et rigt foreningsliv og samarbejde med de frivillige aktører. Vi ønsker derfor en kollega, der vil engagere sig på frivilligområdet og det kulturelle samarbejde og som kan varetage administrative opgaver i forbindelse med Fredensborg Kommunes venskabsbyer og kommunens § 18-pulje.

Som vores nye konsulent vil du i Center for Kultur, Fritid og Sundhed være en del af et fagligt bredt fællesskab, hvor du sammen med vores andre konsulenter og administrative medarbejdere vil kunne indgå i alsidige tværgående opgaver.

Læs mere