Ansvarshavende aktuar, Alm. Brand

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Alm. Brand
Ansvarshavende aktuar

Alm. Brand, København

Vil du prøve kræfter med rollen som ansvarshavende aktuar og samtidig deltage i opbygningen af en stokastisk hensættelsesmodel?

Som ansvarshavende aktuar bliver du chef for et aktuariat med seks medarbejdere. Du vil få ansvaret for risikomæssig prissætning, bonussatser – herunder depotrenteindstilling, solvens- og hensættelsesberegninger, udarbejde ad hoc-analyser, arbejde med optimering af kontributionsgruppernes investeringsstrategi, deltage i investeringskomiteen samt sikre den løbende drift i aktuariatet. På toppen af dette er vi på nuværende tidspunkt sammen med Keylane i fuld gang med at udvikle en stokastisk hensættelsesmodel – et arbejde, som kun lige er startet op – og som du vil få ansvaret for at videreføre.

Vi er en del af en større virksomhed, men vores enhed er et lille pensionsselskab med ca. 50 medarbejdere.

Læs mere