Fagligt stærk personaleleder til Persondata, Skattestyrelsen

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

SkattestyrelsenFagligt stærk personaleleder til Persondata

Skattestyrelsen, Taastrup

Vi søger nu en fagligt kompetent funktionsleder til Persondata i Høje Taastrup, der kan motivere medarbejderne til at yde deres bedste og samtidig have stort fokus på at sikre, at I som enhed opnår de mål, der er sat.

I Persondata har vi ansvaret for at understøtte korrekte indberetninger fra tredjepart til brug for Skattestyrelsens digitale processer fx årsopgørelsen, samt at bidrage til den løbende udvikling af en effektiv administration i forhold til personområdet. Konkret arbejder vi med driftsopgaver, service og kontrol inden for eKapital, eIndkomst og PAL/PAF. Enheden i Høje Taastrup, som vi søger en funktionsleder til, arbejder primært inden for kontrolopgaver på eIndkomstområdet. Formålet er at reducere risikoen for fejl i personselvangivelsen og i tredjepartsdata, både gennem de konkrete sager, og ved at bruge viden opnået herigennem til, at understøtte den fortløbende udvikling af området.

Skattestyrelsen

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 07-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her