AC-fuldmægtig til koordinering af projekt om geografiske variable til ejendomsvurderinger, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Styrelsen for Dataforsyning og EffektiviseringAC-fuldmægtig til koordinering af projekt om geografiske variable til ejendomsvurderinger

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, København

Du bliver en del af et team, der står for en kompleks styringsopgave og arbejder efter moderne styringsmodeller.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er den drivende kraft i arbejdet med at udnytte mulighederne for at bruge data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi arbejder med de mest relevante data om vores land og samfund og sikrer, at offentlige data er let tilgængelige og kan kombineres på tværs. Det skaber bedre beslutningsgrundlag og mere effektive løsninger, som kommer hele samfundet til gode. Styrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Du bliver en del af et tværgående projektsekretariat, der koordinerer aktiviteterne i en række delprojekter på tværs af styrelsen. Sammen skal vi levere geografiske variabler, der kan indgå i den kommende ejendomsvurderingsmodel i Skatteministeriet.

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 07-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her