Løn- og HR-Generalist (vikariat), ALSTOM Transport Danmark A/S

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

ALSTOM Transport Danmark A/SLøn- og HR-Generalist (vikariat)

ALSTOM Transport Danmark A/S, København

Du tilbydes et selvstændigt, udfordrende og alsidigt vikariat i en succesrig international koncern, hvor du selv er med til at sætte dit præg på udviklingen. Vikariatet vil som udgangspunkt være 6 måneder men med mulighed for forlængelse.

Du får en bred kontaktflade såvel internt i huset. Vi får hver dag mange spørgsmål fra kollegaer og det vil være en væsentlig opgave at besvare disse henvendelser, som omhandler system- og processpørgsmål, men også personalemæssige og juridiske spørgsmål og problemstillinger.

Hovedvægten af opgaverne vil dog være administrative, såsom:

  • Indberetning af lønoplysninger, som er outsourcet til eksternt firma
  • Håndtering af forespørgsler omkring løn
  • Håndtering af de forskellige moduler i vores personalesystem (rekruttering, personaledata, træning, mv.)

Læs mere