Cand.merc.aud.er søges, Rigsrevisionen

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

RigsrevisionenCand.merc.aud.er søges

Rigsrevisionen, København

Har du lyst til at bidrage til en mere effektiv statslig forvaltning og økonomistyring? Så læs her om vores ledige stillinger.

En af hjørnestenene i Rigsrevisionens arbejde er årsrevision, som består af finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. I praksis betyder det, at vi reviderer virksom­hedernes regnskaber, forretningsgange og årlige rapportering af mål og resultater. Som en del af revisionen efterprøver vi desuden, om dispositionerne, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med bevillinger, love mv. Derudover undersøger vi, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

I kontorerne er vi typisk organiseret i teams af 2-6 medarbejdere. Vi har et tæt samarbejde og daglig sparring, så vi er afhængige af, at alle byder til med deres erfaringer og viden.

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 09-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her