Samfundsvidenskabelige medarbejdere til årsrevision, Rigsrevisionen

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

RigsrevisionenSamfundsvidenskabelige medarbejdere til årsrevision

Rigsrevisionen, København

Har du lyst til at undersøge, om forvaltningen af skattekronerne er effektiv, produktiv og sparsommelig? Så læs her om vores ledige stillinger.

En af hjørnestenene i Rigsrevisionens arbejde er årsrevision, som består af finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. I praksis betyder det, at vi reviderer virksom­hedernes regnskaber, forretningsgange og årlige rapportering af mål og resultater. Som en del af revisionen efterprøver vi desuden, om dispositionerne, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med bevillinger, love mv. Derudover undersøger vi, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 09-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her