Sygeplejersker søges til Hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Frederiksberg KommuneSygeplejersker søges til Hjemmeplejen

Frederiksberg Kommune

Har du lyst til at være med til at præge udviklingen i fremtidens hjemmepleje?

For at styrke de helhedsorienterede og sammenhængende borgerforløb er Frederiksberg Hjemmepleje og Frederiksberg Hjemmesygepleje blevet sammenlagt. Hjemmeplejen består af 3 dagsområder, 1 aften-/natområde og et tværgående område.

Da to af vores sygeplejersker er blevet visitatorer og planlæggere i området, og en anden er blevet FTR søger dagområdet Finsensvej 3 sygeplejersker, 32-37 timer ugentligt.

Vi tilbyder:

  • En organisation, hvor der arbejdes målrettet med kvalitetsudvikling af sygeplejeopgaverne, centralt og lokalt
  • En selvstændig og varieret hverdag
  • Et område, hvor det tværfaglige samarbejde er i højsædet. Alle faggrupper mødes dagligt til fælles tavlemøder

Læs mere