UNIK Bolig 4 systemejer til ATP Ejendomme, ATP

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

ATPUNIK Bolig 4 systemejer til ATP Ejendomme

ATP, København

I denne nyoprettede stilling som systemejer skal du udvikle ATP Ejendommes brug af UNIK, herunder analysere vores nuværende brug og implementere forbedringsforslag. Du vil derfor få stor indflydelse på den måde, vores organisation bruger UNIK.

Med reference til vores CFO bliver du en del af økonomiafdelingen. Din nærmeste kollegaer er vores IT-supporter og den digitale projektleder. Da UNIK er kernen i vores forretning, får du en bred berøringsflade i hele organisationen og kommer tæt på brugerne.

Dine primære arbejdsopgaver er:

  • Sikre fuld og ensrettet udnyttelse af UNIK i hele ATP Ejendomme
  • Udvikling af UNIK som system til gavn for forretningen
  • At dygtiggøre organisationen i brugen af UNIK

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 09-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her