Musikterapeut, Greve Kommune

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Greve KommuneMusikterapeut

Greve Kommune

Drømmer du om, at du med din musik, kan gøre en særlig forskel for mennesker med sygdommen demens? Så har vi en helt særlig mulighed i Greve Kommune. Greve Kommune er en Demensvenlig Kommune, der arbejder ud fra personcentreret omsorg med et stort fokus på at skabe livskvalitet for den enkelte borger. Vi skaber en rød tråd gennem vores indsatser og ser mulighed for øget livskvalitet gennem musikoplevelser.

Vi har fået tilsagn fra Sundheds- og ældreministeriet og ad denne vej fået en ny mulighed, for at ansætte en musikterapeut til at øge livskvaliteten for beboerne på plejecentrene i kommunen. Du skal tilbyde musikterapi/musikaktiviteter til beboerne både individuelt og i grupper. Du vil, med baggrund i din faglighed skulle præsentere forslag til udførelsen af indsatsen, men vi forestiller os, at det kan ske i form af at spille, lytte, synge eller danse til musik.

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 10-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her