Sundhedsplejerske - 32 timer ugentligt, Hvidovre Kommune

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Hvidovre KommuneSundhedsplejerske - 32 timer ugentligt

Hvidovre Kommune

Da en af vores sundhedsplejersker har fået job tættere på sin bopæl, søger vi en ny kollega pr. 1. oktober 2018.

I Hvidovre har vi 600 nyfødte årligt og ca. 6000 skolebørn i tilsyn. Vi er en personalegruppe, der lægger vægt på hjælpsomhed, humor, fagligt og socialt engagement, rummelighed og nysgerrighed. Vi arbejder på at yde det bedst mulige inden for de givne rammer, i forhold til den tid vi lever i, og de borgere vi skal servicere. Det betyder i praksis, at vi altid er optaget af faglig udvikling både personligt og i forhold til vores borgerrettede tilbud.

Siden 2014 har sundhedsplejen været en del af Hvidovre Kommunes omlægning mod en tidligere forebyggende indsats i hele børne unge området. Det betyder at Sundhedsplejen i dag arbejder systematisk med tidlig opsporing og indsats. Vi bruger ADBB 2 gange i barnets første leveår.

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 10-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her