Vil du arbejde som projektleder med digital dannelse og frivillige?, Sammenslutn. af Unge Med Handicap

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Sammenslutn. af Unge Med HandicapVil du arbejde som projektleder med digital dannelse og frivillige?

Sammenslutn. af Unge Med Handicap, Taastrup

Med projektet Tryg Online skal Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) sammen med en række samarbejdspartnere udvikle og implementere et digitalt redskab, der skal sikre, at unge med kognitive funktionsnedsættelser kan indgå i den digitale verden på lige fod med andre ved at styrke deres digitale dannelse. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden og strækker sig over 2 år og 3 måneder. Samarbejdspartnerne er Social Digital, Ungdommens Røde Kors, Red Barnet, Serious Games Interactive, Center for Digital Dannelse samt STU’er.

Har du erfaring med proces- og projektledelse, også af komplekse projekter og processer, hvor der er mange samarbejdspartnere, og har du erfaring med medier, samskabelse, frivillighed og ungeinddragelse – og måske også forretningsudvikling – så er du den, vi søger til at stå i spidsen for Tryg Online.

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 14-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her