Revisor, Profilpartners

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

ProfilpartnersRevisor

Profilpartners søger for Revisorerne Bastian og Krause på Frederiksberg

Her er din mulighed for at blive selvstændig som en del af et sundt og velfungerende revisionsselskab.

Virksomhedens to partnere ønsker at trappe ned og overdrage klientporteføljen til en ny partner. Du får således en attraktiv mulighed for at blive selvstændig revisor med egen kundeportefølje i løbet af meget kort tid.

Efter en grundig introduktion til virksomheden og dens kunder, arbejdsmetoder og rutiner vil du indgå i teamet af partnere og revisorer på lige fod med dine kolleger. Du kommer til at sidde med dine egne kunder, som overvejende er små og mellemstore virksomheder, herunder detail- og engroshandel, restauranter, håndværksvirksomheder, andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger.

Der er masser af kunder af tage af, så der vil være god mulighed for, at du og den i dag registrerede revisor kan overtage selskabet i løbet af en kort årrække.

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 17-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her