Erfaren konsulent for inklusion i Rudersdal Kommunes skoler, Rudersdal Kommune

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Rudersdal KommuneErfaren konsulent for inklusion i Rudersdal Kommunes skoler

Rudersdal Kommune, Birkerød

Rudersdal Kommunes skoleområde ser arbejdet med at skabe inkluderende læringsfællesskaber for alle børn som et centralt element i den videre udvikling af folkeskolen. Du vil være drivkraften for udviklingen på dette område i et tæt og forpligtende samarbejde med skolerne og dine kollegaer i forvaltningen.

Du giver direkte sparring til skolernes ressourceteam og skoleledelser i forhold til skolernes arbejde med at skabe inkluderende læringsmiljøer og er ansvarlig for udvikling af og opfølgning på Rudersdal Kommunes inklusionsstrategi.

Du indgår i et tæt samarbejde med de øvrige ansatte i Udvikling og Analyse om at understøtte skolernes udviklingsarbejde på inklusionsområdet, og er med til at udvikle strategier for kompetenceudvikling samt være tovholder på kurser m.v.

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 20-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her