Kontorchef til Kontor for Specialpædagogisk Støtte, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kontorchef til Kontor for Specialpædagogisk Støtte

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, København

Vil du være med til at gøre en forskel for elever og studerende med en funktionsnedsættelse?

Kontor for Specialpædagogisk Støtte administrerer de statslige specialpædagogiske støtteordninger (SPS) i forbindelse med uddannelse. Støtten, som bl.a. kan bestå af it-hjælpemidler og studiematerialer til elever og studerende med læsehandicap, tegnsprogstolk til døve og støttetimer i forbindelse med psykiske vanskeligheder, skal sikre, at elever og studerende med en funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Du får ansvar for bl.a.:

  • at varetage den daglige ledelse af kontorets medarbejdere og opgaver
  • at bidrage til fortsat udvikling og administration af SPS med fokus på:
    • høj effekt af støtten
    • solide leverandør- og samarbejdsaftaler
    • effektiv, korrekt og it-systemunderstøttet administration

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 21-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her