Proceskonsulenter til Skatteforvaltningens centrale metodekontor for processtyring, Skattestyrelsen

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

ToldstyrelsenProceskonsulenter til Skatteforvaltningens centrale metodekontor for processtyring

Toldstyrelsen, Frederiksberg

Med en vision om at forbedre processtyringen og skabe effektive og transparente arbejdsgange på tværs af Skatteforvaltningen, har koncernen valgt at benytte Business Process Management-værktøjet, QualiWare. QualiWare skal i de kommende år implementeres i de syv nyetablerede styrelser i Skatteforvaltningen.

Det centrale metodekontor i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har ansvaret for konfigurering, systemadministration og forretningsmæssig support i samarbejde med IT, forretning og systemleverandøren. Samtidig har kontoret opgaven med at udforme en implementeringsstrategi for udrulning af værktøjet i de syv styrelser og i implementeringen og udviklingsopgaven af værktøjet fungere som bindeled mellem styrelser og metodekontor.

Toldstyrelsen

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 22-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her