Vi søger dig, der som administrativ sagsbehandler har lyst til at gøre en forskel for voksne med særlige behov, Fredensborg Kommune

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Fredensborg KommuneVi søger dig, der som administrativ sagsbehandler har lyst til at gøre en forskel for voksne med særlige behov

Fredensborg Kommune

I Voksenteamet har hver sagsbehandler sit særlige ansvarsområde og deltager i tværgående projekter og arbejdsgrupper. Sagsbehandlingen varetages inden for lov om sociale service, lov om særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) samt lov om specialundervisning for voksne. Sagsbehandlingen vedrører hjælp, omsorg eller støtte samt optræning til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Som administrativ sagsbehandler varetages følgende opgaver:

  • Behandle ansøgninger om merudgifter – lov om social service § 100
  • Løbende opfølgning på merudgifter
  • Beregne egenbetaling ved botilbud mv.
  • Godkende økonomisk oplysninger for BPA-ordninger

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 22-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her