Social- og sundhedsassistent til Rehabiliteringsafdelingen, Frederikssund Kommune

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Frederikssund Kommune
Social- og sundhedsassistent til Rehabiliteringsafdelingen

Frederikssund Kommune

Vores målgruppe er primært borgere, der er færdigbehandlede fra hospitalet og har behov for basal og kompleks sygepleje og genoptræning. Vi modtager også borgere, der kommer fra eget hjem, med funktionstab eller behov for sygepleje, og vi tilbyder palliativ pleje for borgere i deres sidste livsfase.

Dit omdrejningspunkt er borgeren, borgerens ressourcer og de mål, der er sat for borgerens ophold.

Vi har gode erfaringer med at arbejde i forskellige vagtlag. Det giver et bedre samarbejde på tværs af døgnet og et endnu mere nuanceret indblik i borgernes rehabiliteringsforløb. Derfor skal du have lyst til en form for to-holdsskift, hvor du fx. primært arbejder i dagvagt, men også har aften- eller natarbejde. Du skal arbejde hver 2. eller 3. weekend afhængigt af, om du primært arbejder i dag- eller aftenvagt.

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 22-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her