Økonom til Statsgæld, Danmarks Nationalbank

Annoncencen er hentet fra: Jobindex

Danmarks Nationalbank
Økonom til Statsgæld

Danmarks Nationalbank, København

Vil du være med til at forvalte Danmarks statsgæld, og har du lyst til at sætte dit præg på de finansielle markeder?

Du vil blive tilknyttet sektionen Statsgæld, der lægger strategien for statens optagelse af gæld og er ansvarlig for styringen af risikoen på statsgældsporteføljen. Vores formål er at sikre staten den bedst mulige låntagning og at være med til at understøtte et effektivt og velfungerende statsobligationsmarked, der har betydning for store dele af det finansielle system.

I stillingen vil du både skulle arbejde med at fastsætte statens udstedelses- og opkøbsstrategi og risikoprofilen på porteføljen. Det indebærer, at du fe.´.eks skal hjælpe med at lave beslutningsoplæg om mængden og typen af obligationer, der skal udstedes til markedet, hvilket bl.a. foregår ved at analysere lånebehovet, markedet og interessen blandt de primære investorer.

Danmarks Nationalbank

Læs mere

Denne annonce er opslået d. 22-08-2018 og må derfor antages for at være udløbet.
Annoncen er medtaget fra vores arkiv og kan kun anvendes som reference.
Se nyopslåede stillinger her